Referencje

W latach 1991- 2016 wykonaliśmy następujące inwestycje i roboty :

 

 1. Warmińskie Z-dy Przemysłu Owocowo - Warzywnego w Kwidzynie .
 • Budowa Zamrażalni z obiektami towarzyszącymi oraz dróg i placów betonowych
 • Modernizacja hali Produkcyjnej i Magazynowej

 

 1. International Paper - Kwidzyn Sp.z o.o.
 • Budowa trzech bloków mieszkalnych na osiedlu ZACISZE, makroniwelację oraz sieci dróg i uzbrojenia osiedla
  • Adaptacja Hotelowców nr. 1,3 i 4 przy ul. Polnej po 34 mieszkania każdy
  • Budowa osadnika DORRA o średnicy 40m
 • Budowa Powlekarki MP IV i Magazynu Papieru                                             
  • Roboty budowlano - remontowe, modernizacyjne w czynnych obiektach produkcyjnych i admin-socjal.
  • Drogi, place i chodniki w obrębie nowych i modernizowanych obiektów
  • Zbiornik żelbetowy wody pitnej V=2500 m3 oraz Stacja Uzdatniania Wody „Kamionka" dla miasta Kwidzyna                                                        
 • Fundamenty urządzeń i zbiorniki żelbetowe
  • Budowa Stołówki Zakładowej
  • Modernizacja zabytkowego Pałacu w Górkach
  • Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6
 • Modernizacja MP-4- STORK(Fundamenty pomp, napędów, Walzone, konstrukcje żelbetowe , montaż konstrukcji stalowej wewnątrz i na zewnątrz) 18.09.2013 – 06.03.2014r
 • Prace Budowlane – postoje Zakładu ,teren IP 1993-2016

 

 1. PCEIP PHILIPS - Kwidzyn, JABIL CIRCUIT Poland - Kwidzyn .
 • Budowa hal magazynowych, dróg i placów betonowych, roboty modernizacyjne budowlane

 

 1. Mondi Świecie S.A.
 • Roboty remontowo - modernizacyjne Turbin EC, Maszyny Papierniczej I, II, III i V Makulaturowni, Celulozowni Sosnowej, Elektrociepłowni.
 • Budowa nowej Kaustyzacji, fundamentów urządzeń i zbiorników żelbetowych orazdróg betonowych i placów.
 • Budowa Budynków Turbossaw MPV, Wyparki oraz Elektofiltrów
 • Modernizacja  i   budowa  budynków  admin-socjalnych   o  bardzo  wysokim standardzie  robót wykończeniowych .
 • Przebudowa hali Workowni na Magazyn Centralny Papieru
 • Modernizacja MP 5
 • Roboty budowlane budynku ESP , klatki schodowej oraz dobudówki KS4 09-11.2014r.
 • Wykonanie fundamentów pomp filtratu i sortowników w okresie 08-10.2015r.
 • Budowa dwóch komór transformatorowych wraz z infrastrukturą 02-10.2016r.

 

 1. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Kwidzyn.
 • Budowa Pawilonu Dializy Szpitala Miejskiego w Kwidzynie
 • Budowa kotłowni gazowej
 • Remonty i modernizacje dachu budynku głównego oraz na oddziałach szpitalnych

 

 1. Urząd Miasta Kwidzyn.
 • Budowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą oraz instalacji wod - kan., gazu i elektr.
 • Remonty budynków Szkół nr.3 i 5 oraz mieszkalnego przy ul. Batalionów Chłopskich
 • Budowa Przedszkola i Żłobka na osiedlu Piastowska
 • Modernizacja bud. koszarowego (zabytkowy) na Centrum Kulturalno - Językowe
 • Budowa obiektów kubaturowych i inżynierskich jako podwykonawca „WARBUD" SA   Warszawa w Zakł. Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej k/Kwidzyna
 • Odbudowa więźby dachowej  i remont zabytkowego budynku Urzędu Miasta  po pożarze
 • Przebudowa Placu Jana Pawła II w Kwidzynie o powierzchni 6.169,0  m2 z granitu i   kostki kamiennej , małej architektury, w tym fontanny.
 • Przebudowa Placu Plebiscytowego w Kwidzynie o pow. 4.251,0m2  kostki betonowej

 

 1. LACROIX ELECTRONICS - Kwidzyn .
 • Budowa hali produkcyjnej, makroniwelacja oraz drogi i place.

 

 1. Budownictwo sakralne - Kwidzyn
 • Budowa Klasztoru o.o. Franciszkanów
 • Budowa Kościoła i plebani św. Wojciecha
 • Remont dachu Kościoła p.w. św. Trójcy
 • Budowa Centrum Ekumeniczno - Kulturalnego przy Katedrze.
 1. ZUS Gdańsk
 • Budynek Inspektoratu ZUS w Kwidzynie
 1. TBS – Kwidzyn
 • Budynki mieszkalne w Kwidzynie – 292 mieszkań wraz z infrastrukturą .
 1. 11. TBS - Świecie                                                                                                    
 • Budynek mieszkalny 48 rodzinny wraz z infrastrukturą w Świeciu  oraz 36 rodzinny w podwykonawstwie 
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa RENAWA Kwidzyn
 • Budynki mieszkalne przy ul. Łużyckiej, Szerokiej, Chrobrego ,Sybiraków, Smodlibowskiej  - 760  mieszkań wraz z infrastrukturą
 1. Pawilony Handlowe
 • „MINIMAL" Grudziądz. - roboty budowlane
 • „MINIMAL" Malbork - roboty stanu zerowego i murowe
 • „KAUFLAND" Kwidzyn - roboty stanu zerowego oraz basen p.poż

 

 1. BE&K EUROPE - Kwidzyn
 • budynek stołówki Zakładowej IP Kwidzyn
 • roboty budowlane modernizacyjne w Zakładach Papierniczych w Kwidzynie i Konstancinie Jeziornej  
 1. Celmag Kwidzyn
 • hale magazynowe papieru o powierzchni 9700 m2 wraz z infrastrukturą
 1. Zakłady Graficzne Zapolex - Toruń
 • budynek produkcyjno-magazynowy 2-kondygnacyjny w konstrukcji żelbetowej monolitycznej z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą
 1. Biuro Inżynierskie - Bydgoszcz
 • konstrukcje żelbetowe i murowe hal przemysłowych wraz z makroniwelacją, robotami drogowymi i zielenią dla LEHMAE, JABIL, BM-Polska i Plati-Polska w Kwidzynie
 1. Polpak - Grudziądz
 • budowa Fabryki Papieru - roboty żelbetowe budynku Makulaturowni i zbiorniki żelbetowe oczyszczalni ścieków
 1. JABIL CIRCUIT POLAND –Kwidzyn.
 • konstrukcje żelbetowe monolityczne Hali magazynowej 28,000 m2, zbiorniki żelbetowe - roboty wykonane dla Generalnego Wykonawcy „KESZ" Węgry
 1. Thermetal - Grudziądz   
 • wykonanie hali cynkowni w konsorcjum z firmą „Przembud"  Grudziądz
 1. Elstar Oils S.A. Elbląg obecnie ADM Czernin S.A.
 • wykonanie robót żelbetowych pod 2 zespoły technologiczne ekstrakcji oleju
 • wykonanie fundamentów pod kilka zespołów zbiorników na ciecze i materiały sypkie
 • fundamenty maszyn i roboty drogowe
 1.  22 .Arctic Paper S.A. - Kostrzyn
 • wykonanie zbiorników żelbetowych z budynkiem wielofunkcyjnym pompowni oraz dojść i chodników na Oczyszczalni Ścieków Zakładu
 1. 23. Oczyszczalnia Ścieków FORDON dla miasta Bydgoszczy
 • wykonanie zbiorników i komór żelbetowych dla Hydrobudowy 9 Przeźmierowo
 1. BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO SA Warszawa
 • budowa Obwodnicy Zambrowa – wykonano konstrukcje żelbetowe wiaduktów      
 • WD -3, MS- 4 i WS -5 w latach 2010/2011 r.

 

 1. KUJAWSKO – POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE Toruń
 • wykonaliśmy przebudowę Pawilonu IX – Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu pod nadzorem Woj. Konserw. Zabytków w latach 2010/2011

 

 1. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
 • wykonano halę sportową przy ZSP nr 2 w Kwidzynie wraz z infrastrukturą  w okresie  od listopada 2011r. do czerwca 2012r.

 

 1. PUKiM EKOSYSTEM Wąbrzeźno
 • zrealizowano na Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu  k /Wąbrzeźna halę sortowni , budynki Kompaktora  i  socjalny wraz z drogami i placami w okresie od kwietnia do sierpnia 2011 r.

 

 1. ROSSMANN Grudziądz
 • w Hali Magazynowej w Grudziądzu w konstrukcji stalowej z lekką obudową ścian i dachu  - wykonaliśmy konstrukcje żelbetowe fundamentów , stropów , klatek schodowych , szybu windowego oraz fundamentów urządzeń i zbiorników -okres realizacji marzec 2011 r. do luty 2012 r.

 

 1. WYTWÓRNIA ŻELIWA - Lisie Kąty  k / Grudziądza
 • pod halę produkcyjną w konstrukcji stalowej wykonaliśmy fundamenty żelbetowe – budynku oraz kanały i fundamenty urządzeń  w okresie od maja 2012 r. do stycznia 2013 r.
 • budowa hali magazynowej żeliwa w okresie od kwietnia do czerwca 2016r.  
 • budowa skomplikowanych kanałów technologicznych w istniejących halach o głęb. przekraczającej 7m i długości ponad 200,0m
 1. Grupa CB Prefabrykacja Sp. z o.o.  Toruń 
 • wykonano roboty budowlano – montażowe budynku ZETA BIZNES PARK w Bydgoszczy prefabrykatów słupów , belek, stropów i schodów oraz roboty monolityczne żelbetowe elementów pozostałych w czasie od sierpnia 2013 do listopada 2013 r.  
 1. BISTA Sp. z o.o. Bydgoszcz
 • dla firmy BISTA Sp .z o.o. Bydgoszcz  ul. Szajnochy.3. wykonaliśmy roboty budynku stanu surowego i wykończeniowego w tym montaż  konstrukcji prefabrykatów żelbetowych w okresie od kwietnia 2013 r . do lutego 2014 r.
 1. Miasto Gmina Sztum
 • przebudowa terenu targowiska miejskiego w Sztumie w okresie od kwietnia 2013r. do czerwca 2014r.
 • Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami od sierpnia 2013 do lipca 2014r.
 • Modernizacja stadionu miejskiego miejskiego w Sztumie od września 2014r. do września 2015r.
 1. „FESCOPACK” Sp. z o.o. Tragamin
 • Budowa  budynku produkcyjno-magazynowego w Tragaminie w okresie od kwietnia 2014r. do września 2014r.
 1. PBP PREFABET Białe Błota
 • Budowa budynku biurowo-usługowego 7-kondygnacyjnego w Bydgoszczy  w okresie od kwietnia 2015r. do grudnia 2015r.
 1. SZBAU Świecie
 • Budowa budynku mieszkalnego w Świeciu w okresie od lipca 2015 do kwietnia 2016r.
 1. California Trading Tczew
 • Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej w Tczewie   od września 2015r. do maja 2016r.

 

 1. Marina Iława
 • Wykonanie stanu surowego budynków mieszkalnych nr 3,4,7 w Iławie w okresie od maja 2016r. do grudnia 2016r., kontynuacja  3 następnych budynków

    

 

Jak wynika z wyżej opisanej charakterystyki zrealizowanych przez nas robót i obiektów,  wykonujemy nie tylko obiekty przemysłowe, fundamenty urządzeń, zbiorniki żelbetowe, roboty ziemne i drogowe ale również budynki administracyjno - socjalne, mieszkaniowe, szkolnictwa, służby zdrowia i sakralne  (w tym zabytkowe).

Wykonawstwo robót prowadzimy siłami własnymi lub w generalnym wykonawstwie wg. potrzeb Inwestorów.

Opinii o naszym przedsiębiorstwie udzielić mogą Inwestorzy :

 • International Paper Spółka z o. o. Kwidzyn, ul. Lotnicza 1
 • Mondi S.A. w Świeciu, ul. Bydgoska 1
 • WZPOW Zamrażalnia Kwidzyn, ul. Toruńska
 • LACROIX ELECTRONICS - Kwidzyn, ul. Lotnicza 2
 • Burmistrz Miasta Kwidzyna, ul. Warszawska 19
 • Przedsiębiorstwo Usług Inwestorskich "INWEST" w Kwidzynie,ul. Warszawska 16
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kwidzynie, ul. Toruńska 30
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu, ul. Kościuszki
 • JABIL CIRCUIT Poland sp. z o.o. w Kwidzynie, ul. Lotnicza 2
 • Parafia św. Wojciecha w Kwidzynie, ul. Sportowa
 • Inspektorat ZUS Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 29A
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „RENAWA” Kwidzyn, ul. Warszawska 1
 • WARBUD S.A. - Warszawa, ul. Racławicka 146
 • Celmag - Kwidzyn, ul. Korzeniewska 28
 • Zakłady Graficzne „Zapolex" - Toruń, ul. Generała Sowińskiego 2/4
 • Biuro Inżynierskie – Białe Błota 86 – 005 , ul. Kruszyńska 13 -21
 • BE&K EUROPE sp. z o.o. Kwidzyn, ul Lotnicza 1
 • BM Polska sp. z o.o. Kwidzyn, ul Miłosna 30
 • POLPAK Papier Sp. z o. o. Grudziądz, ul. Parkowa 56
 • Themetal Glaner S.J. Piła, ul. Ceramiczna 21
 • Elstar Oils S.A. ul. Ogólna 1G, 82-300 Elbląg
 • Arctic Paper S.A. Kostrzyn, ul. Fabryczna 1
 • Hydrobudowa 9 S.A. 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35 Wysogotowo
 • BILFINGER BERGER Budownictwo SA Oddział Mostowy 09 – 400 Płock Tysiąclecia 2
 • Kuj.-Pom. INWESTYCJE MEDYCZNE  87 – 100 Toruń , Plac Teatralny 2
 • PUKiM  EKOSYSTEM 87 – 200 Wąbrzeźno  , ul. Matejki 13.
 • ROSSMANN SDP Sp z o.o  Łódź, ul .Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  109
 • Starostwo Powiatowe 82-500 Kwidzyn ,ul. Kościuszki 29b
 • Wytwórnia  Żeliwa  86 – 302 Lisie Kąty.7.koło Grudziądza
 •  BISTA Sp. z o.o. 85 – 738 Bydgoszcz , ul. Szajnochy 3.
 • GRUPA CB Prefabrykacja  Sp. z o.o. 87 – 100 Toruń , ul. Polna .121
 • Miasto i Gmina Sztum  ul. Mickiewicza 39 , 82-400 Sztum
 • Szbau Sp. z o.o. ul.Hallera 4, 86-100 Świecie
 • SVB System(California Trading Sp. z o.o.) ul.Skarszewska 21 ,83-110 Tczew

 

Go up