Zdjęcie Sekcji

O Firmie

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Celbud - Przemysłówka  Sp. z  o.o. Kwidzyn powstało w kwietniu 1991 r. na skutek przekształceń prywatyzacyjnych Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.

Spółka powstała z organizacji Dyrekcji Budowy w Kwidzynie , która to od 1983r. realizowała w Generalnym Wykonawstwie i siłami własnymi budowę:

  • Zakładów Celulozowo-Papierniczych (obecnie International Paper Spółka z o.o.) w Kwidzynie
  • Zakładów Celulozy i Papieru (obecnie Mondi Packaging S.A.) w Świeciu.

 

 Po przekształceniu się w spółkę, kadra techniczna i załoga pracownicza Dyrekcji Budowy w Kwidzynie Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego podjęła pracę w spółce „Celbud-Przemysłówka". Jesteśmy przedsiębiorstwem prywatnym, w którym 100% udziałów jest w rękach  pracowników spółki.

 

Obecnie zatrudniamy 118 pracowników w tym 14 prac. inżynieryjno - technicznych. Załoga nasza składa się z mieszkańców Świecia, Grudziądza, Kwidzyna i z okolic tych miast. Siedzibą firmy jest Kwidzyn, gdzie dysponujemy zapleczem techniczno-magazynowym oraz Wytwórnią betonów typu Stetter.

 

      Realizujemy obiekty przemysłowe, fundamenty urządzeń, zbiorniki żelbetowe, roboty ziemne i drogowe, budynki mieszkalne - wielorodzinne (dla TBS i innych Spółdzielni Mieszkaniowych) budynki administracyjno – socjalne, szkolnictwa, służby zdrowia i sakralne  (w tym zabytkowe).

 


 

POLITYKA RODO

 

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CELBUD-Przemysłówka Sp. z o.o., Lotnicza 1 , 82-500 Kwidzyn
  2. Gromadzone dane stanowią informacje podawane bezpośrenio i dobrowolnie przez klienta, np. w formie osobistego dostarczenia dokumentacji papierowej, przesłania dokumentacji drogą elektroniczną, przesłanie dokumentacji drogą pocztową.
  3. Wszelkie dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie oraz celu, w jakim zostały przekazane w ramach zawartej umowy (ustnej lub pisemnej). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła dodatkową zgodę, dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyszczególnionych w umowie.
  4. Odbiorcami danych osobowych w pewnych przypadkach wyszczególnionych w umowie oraz koniecznych do realizacj celu, będą podmioty zewnętrzne, świadczące usługi związane z bierzącą działalnością Administratora (dostawcy materiałów, wykonawcy usług budowlanych itp.)
  5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie do rządanie dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw.
  6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  7. Administrator Danych dokłada wszelkich starań, aby chronić przekazane dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, poprzez kontrolowanie metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosowane są odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, m.in. firewall oraz hasła zabezpieczające. Dostęp do danych posiada jedynie administrator danych oraz podmioty, które muszą mieć do nich dostęp w ramach realizacji postanowień umowy, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
  8. Administrator Danych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej: http://celbud.strefa.pl/

 

Go up